HISTORIA ARCHIWUM W OPOLU

Losy opolskiego archiwum w jego najwcześniejszym okresie nie zostały jak dotąd dokładnie poznane. Możemy się domyślać, że istniała w średniowieczu w opolskim ratuszu składnica akt, która przechowywała dokumenty zawierające ważne dla miasta prawa i przywileje oraz dokumentację powstałą w wyniku działalności magistratu.

Nowa siedziba


W drugiej połowie 1950 r. archiwum wraz z biblioteką i pracownią zajmowało pomieszczenia o łącznej powierzchni 112 m. Intensywnie poszukiwano siedziby dla nowej placówki. Szymon Koszyk czynił starania o pozyskanie wieży piastowskiej przy ul. Gosławickiej oraz jednego z budynków nieczynnego od zakończenia wojny browaru, przy ul. Mariackiej 2. Trudności, w tym decyzja odmowna Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, spowodowały że sytuacja lokalowa pozostała nierozstrzygnięta do 1959 r. Archiwum uzyskało wtedy nową siedzibę przy ul. Zamkowej 2, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego.