Jak korzystać z zasobu

Zobacz również:

PIERWSZE KROKI W ARCHIWUM


Wypełnij i podpisz Zgłoszenie użytkownika zasobu oraz rewersy (jeśli już wiesz jakie materiały Cię interesują). Prześlij je do nas na adres: rewersy@opole.ap.gov.pl. Przygotowane materiały będą na Ciebie czekać w czytelni.

| więcej

FORMULARZE


Aby skorzystać z zasobu, należy wypełnić (w formie tradycyjnej lub elektronicznej) stosowny formularz. Na naszej stronie udostępniamy do pobrania konieczne dokumenty oraz wzorce formularzy elektronicznych.

| więcej

CENNIK USŁUG


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oferowanych przez Archiwum Państwowe w Opolu usług. Archiwum przeprowadza również kwerendy (poszukiwania materiałów archiwalnych) dla instytucji i osób prywatnych.

| więcej

Zasady udostępniania

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Opolu regulują następujące przepisy:

Zasady udostępniania w skrócie

Z dniem 29 października 2021 r. uruchomiliśmy elektroniczny system rezerwacji miejsc w czytelni – zarówno w budynku przy ul. Zamkowej 2, jak również w Groszowicach, ul. Gorzołki 8:

System Rezerwacji Archiwum Państwowego w Opolu

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie dwie wizyty w jednym tygodniu.

Aby skorzystać z zasobu należy najpierw przesłać wypełniony formularz: Zgłoszenie użytkownika mailem na adres: rewersy@opole.ap.gov.pl.

Wnioski o poszukiwanie dokumentów zalecamy wysyłać do Archiwum drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

W wyjątkowym przypadku uzasadnionej konieczności stawienia się w Archiwum osobiście wprowadza się dodatkowe regulacje, z którymi prosimy o zapoznanie się i zastosowanie dla wspólnego bezpieczeństwa:

 1. Każda wizyta musi zostać uzgodniona wcześniej telefonicznie z pracownikiem Archiwum (tel. 77 45 44 075 wew. 40);
 2. Wizyta możliwa jest tylko w wyznaczonym terminie;
 3. Punkt Obsługi Klienta przygotowany jest w wyznaczonym zabezpieczonym przesłoną miejscu Archiwum. Klient  wpuszczany jest tylko przez pracownika Archiwum i przy wejściu ma obowiązek zdezynfekować dłonie środkiem zapewnionym przez Archiwum. W trakcie wizyty w budynku Archiwum użytkownicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub innej zasłony nosa i ust, w które zaopatrują się we własnym zakresie;
 4. W przypadku niezastosowania się użytkownika do postanowień niniejszej instrukcji, pracownik Archiwum ma prawo odmówić wstępu do Archiwum Państwowego w Opolu lub poprosić o jego opuszczenie.

  Zasady korzystania z czytelni w skrócie - ścisłe wytyczne na czas zagrożenia epidemicznego (obowiązujące do odwołania):

Czytelnia w budynku przy ul. Zamkowej będzie czynna w godz. 8.30 - 15.00. W czytelni będą mogły przebywać dwie osoby w godz. 8.30 - 11.30 oraz dwie osoby w godz. 12.00 - 15.00.

Limit udostępnianych jednostek to 15 sztuk.

Szczegółowe zasady korzystania z czytelni

 1. Osoba odwiedzająca Archiwum po wejściu do budynku zobowiązana jest poczekać w specjalnie wyznaczonej strefie na pracownika Archiwum, który przeprowadzi dalsze niezbędne czynności.
 2. Osoba, która ma widoczne objawy infekcji wirusowej nie zostanie wpuszczona do budynku Archiwum.
 3. Wszystkie osoby odwiedzające Czytelnie Archiwum, z wyjątkiem grupy zwolnionej z tego obowiązku, mają obowiązek zasłonięcia twarzy (ust i nosa) za pomocą maseczki lub w inny adekwatny sposób przez cały czas pobytu w Archiwum. 
 4. Wszystkie osoby odwiedzające Archiwum mają obowiązek zdezynfekować ręce. Środki do dezynfekcji są umieszczone przy wejściu do budynku i zapewniane przez Archiwum.
 5. Czytelnia jest  otwarta dla użytkowników od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 z przerwą na wietrzenie i dezynfekcję w godz. 11.30-12.00.
 6. Archiwum zastrzega sobie możliwość umawiania wizyt w ciągu jednego dnia. Liczba osób wizytujących zostaje zredukowana do dwóch (przed południem) oraz dwóch (po południu). Pierwsza tura przypada w godz. 8.30-11.30, druga w godz. 12.00-15.00.
 7. Wizytę w Czytelni należy umówić za pośrednictwem telefonu 774544075 wew. 30 lub poczty mailowej rewersy@opole.ap.gov.pl, przesyłając zamówienie (rewers) na materiały archiwalne, a w przypadku pierwszej wizyty w naszej czytelni również wypełnione Zgłoszenie użytkownika. Niniejsze formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej Archiwum.
 8. Materiały archiwalne należy zamawiać składając rewers na email rewersy@opole.ap.gov.pl, korzystając z inwentarzy elektronicznych dostępnych na www.szukajwarchiwach.gov.pl. Jeżeli inwentarze elektroniczne nie są dostępne w serwisie www.szukajwarchiwach.gov.pl można zamówić akta podczas wizyty w archiwum.
 9. W Czytelni jednorazowo mogą przebywać oprócz pracownika dwie osoby z zachowaniem minimum 2- metrowego odstępu. Pracownik nie pomaga w odczytywaniu akt ani nie udziela informacji w odległości bliższej niż 2 metry. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania własnych przyborów piśmienniczych.
 10. Użytkownik może się poruszać tylko w obrębie Czytelni oraz korytarzem do wyznaczonej toalety. Przed każdorazowym wejściem i wyjściem z Czytelni użytkownik zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 11. Użytkownik może skorzystać z Czytelni dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zawierającego datę i godziny rezerwacji.
 12. Po opuszczeniu Czytelni przez użytkownika pracownik dezynfekuje miejsce pracy użytkownika.
 13. Wprowadza się limit dwóch wizyt w ciągu tygodnia dla jednego użytkownika z zastrzeżeniem, że wizytę można umawiać na tydzień przed planowanym przybyciem do Archiwum.
 14. Wprowadza się limit udostępnianych jednostek do 15 sztuk. Użytkownik wskazuje jednostki z których zamierza korzystać podczas rezerwacji wizyty.
 15. Inwentarz papierowy w Czytelni udostępnia wyłącznie pracownik Archiwum. Zaleca się wcześniejsze przygotowanie do wizyty w Archiwum przy pomocy ewidencji znajdującej się w serwisie internetowym www.szukajwarchiwach.gov.pl.
 16. Materiały archiwalne przechowywane w magazynach zlokalizowanych w Groszowicach udostępniane są najwcześniej po tygodniu od złożenia zamówienia
 17. Akta oraz inwentarze zwrócone przez użytkowników podlegają kwarantannie przez 4 dni. W tym czasie nie mogą być wypożyczane innym osobom.
 18. Dyrektor Archiwum zastrzega sobie prawo odmowy udostępniania materiałów archiwalnych osobom nieprzestrzegającym niniejszych zasad.