HISTORIA ARCHIWUM W OPOLU

Losy opolskiego archiwum w jego najwcześniejszym okresie nie zostały jak dotąd dokładnie poznane. Możemy się domyślać, że istniała w średniowieczu w opolskim ratuszu składnica akt, która przechowywała dokumenty zawierające ważne dla miasta prawa i przywileje oraz dokumentację powstałą w wyniku działalności magistratu.

"Sklep" w ratuszu


Pomieszczenie, w którym przechowywano akta od 1924 r. stanowiła średniowieczna kolebkowo sklepiona izba na parterze wieży ratuszowej. Ten pozbawiony okien pokój był dostatecznie zabezpieczony przed pożarem i kradzieżą. Część dokumentacji z okresu sprzed I wojny światowej i z czasów samej wojny znajdowała się na regałach w innym pomieszczeniu. W 1934 r. w obliczu remontu wieży ratuszowej, cały zasób archiwum został przeniesiony do muzeum. Krótko po tym nastąpiła katastrofa budowlana, w czasie której runęła wieża ratusza. Tym razem akta wyszły z niej bez żadnego uszczerbku. Wieżę odbudowano w 1936 r., natomiast archiwalia powróciły do ratusza dopiero w listopadzie 1938 r. W północno-zachodnim skrzydle na parterze urządzono specjalne pomieszczenie dla archiwum. W 1934 r. historyczny zasób archiwum przedstawiał się następująco: 35 dokumentów pergaminowych, 94 dokumenty papierowe z lat 1421 - 1908, 236 tomów foliałów z lat 1523 – 1850 (głównie miejskie księgi rachunkowe) oraz 553 jednostki aktowe z lat 1605 – 1913.