bitwa

2 czerwca 1273 r. w okolicach miejscowości Bogucin Duży, leżącej obecnie w powiecie olkuskim (w województwie małopolskim) rozegrała się bitwa pomiędzy wojskami Bolesława Wstydliwego a wojskami śląskimi, które miały na celu osadzenie na krakowskim tronie księcia Władysława I Opolskiego.