HISTORIA ARCHIWUM W OPOLU

Losy opolskiego archiwum w jego najwcześniejszym okresie nie zostały jak dotąd dokładnie poznane. Możemy się domyślać, że istniała w średniowieczu w opolskim ratuszu składnica akt, która przechowywała dokumenty zawierające ważne dla miasta prawa i przywileje oraz dokumentację powstałą w wyniku działalności magistratu.

Epidemia dżumy


Istotnym momentem dla dziejów opolskiego archiwum był rok 1680, kiedy to w mieście wybuchła epidemia dżumy. Według znanych przekazów, część akt podczas zarazy wywieziono do klasztoru norbertanek w pobliskich Czarnowąsach. Pozostała część zgromadzona w sklepionym pomieszczeniu (tzw. sklepie) ratusza uległa zakażeniu bakteriami choroby. W związku z tym pomieszczenie owo pozostało zamknięte przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Pod koniec XVIII w. otworzył je dr Johann Karl Stock – opolski lekarz powiatowy i dziejopisarz. Niestety, zmarł on w 1812 r. nie pozostawiając żadnego dokładnego opisu akt z owego pomieszczenia. Zarażoną komorę ponownie zamknięto wraz z jej zawartością i otwarto dopiero w 1818 r. Po tak długim upływie czasu, akta uległy zmurszeniu, w związku z czym złożono je do dwóch skrzyń i spalono.