HISTORIA ARCHIWUM W OPOLU

Losy opolskiego archiwum w jego najwcześniejszym okresie nie zostały jak dotąd dokładnie poznane. Możemy się domyślać, że istniała w średniowieczu w opolskim ratuszu składnica akt, która przechowywała dokumenty zawierające ważne dla miasta prawa i przywileje oraz dokumentację powstałą w wyniku działalności magistratu.

Współczesność


Po wejściu w życie reformy administracyjnej z 1975 r., w 1976 r. zostało zlikwidowane Archiwum w Kluczborku , a placówka raciborska przeszła pod właściwość terytorialną archiwum państwowego w Katowicach. Od tego momentu sieć archiwalną tworzyły Wojewódzkie Archiwa Państwowe oraz ich Oddziały Terenowe. Od 1980 r. archiwa w Brzegu i Nysie funkcjonowały pod nazwą: Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Opolu Oddział w Brzegu / Nysie. Oba oddziały zlikwidowano w 1998 r., scalając przechowywane w nich dotychczas materiały z zasobem w Opolu.