100-lecie ZPwN - materiały edukacyjne


Drodzy Nauczyciele,

 

z okazji setnej rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech oddajemy w Państwa ręce nowe wydawnictwo, na które składają się opracowane materiały archiwalne, dokumentujące działalność mniejszości polskiej na Śląsku w okresie międzywojennym. Zebrane materiały oparte są na źródłach archiwalnych niepublikowanych w podręcznikach historii i mogą służyć jako baza wiedzy o sytuacji Polaków w międzywojennym państwie niemieckim.

 

Opracowany materiał archiwalny uzupełniają dwa scenariusze lekcji: „Nie będzie wydawane żadne ograniczenie...”. Sytuacja mniejszości polskiej na Górnym Śląsku 1922-1939 oraz „Jesteśmy Polakami”. Związek Polaków w Niemczech – jego działalność i znaczenie dla mniejszości polskiej przed II wojną światową. Lekcje te ukazują odmienną sytuację prawną żyjącej na Górnym Śląsku ludności, chronionej na podstawie postanowień Konwencji Genewskiej z 15 maja 1922 roku, od sytuacji Polaków zamieszkujących pozostałe tereny Niemiec.

 

Przygotowane scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie oraz w ramach zajęć z przedmiotu pn. historia i teraźniejszość. Poruszane tematy praw mniejszości narodowych mogą też być prezentowane uczniom na lekcjach języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej.

 

Pobierz materiały edukacyjne w wersji elektronicznej (pdf)