nr 60


Trybuna Odrz o wyborze WojtylyPierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski (2-11 czerwca 1979)
 

Wczoraj minęło 40 lat od brzemiennej w skutki pielgrzymki. Samolot z papieżem zatoczył duże koło nad Krakowem i o godz. 10.07 wylądował w Warszawie. We wszystkich kościołach w Polsce zabiły dzwony. Jan Paweł II na znak powitania ukląkł i pocałował ziemię. W imieniu władz państwowych powitał papieża Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa PRL, a w imieniu Episkopatu – Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński.
 
Polskę odwiedził Papież-Rodak. Każde słowo, które wypowiedział padało na podatny grunt. Do tego stopnia podatny, że jutro będziemy obchodzić 30-lecie pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie motywujące słowa autorytetu, jakim był dla Polaków Jan Paweł II – zwłaszcza te powtarzane wiele razy do dzisiaj, a wtedy nagrodzone piętnastominutową owacją: „Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi (…) Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!”

 
Prezentujemy Wam więc skany z „Trybuny Odrzańskiej” – gazety partyjnej, która lakonicznie, ale jednak komentowała dzień po dniu tę niepoślednią wizytę. Uzupełnieniem tematu są skany z zespołu nr 2026 „Urząd Wojewódzki w Opolu” i, co nie powinno zaskakiwać, notatka pracownika Wydziału do spraw Wyznań