nr 23


polak-węgier

 

 

Kartka z kalendarza: Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (23 marca)
 

12 marca 2007 parlament węgierski przyjął deklarację uznającą dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklarację poparło 324 posłów – i nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw… Analogiczną uchwałę 4 dni później podjął przez aklamację Sejm RP (tym bardziej nikt nie był przeciw).

 

Warto przypomnieć, że Opole ma węgierskie miasto partnerskie – i to jakie: pierwszą historyczną stolicę Węgier, Székesfehérvár. Wzajemne kontakty zapoczątkował wyjazd na Węgry Karola Musioła, ówczesnego włodarza Opola, pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Po niemal dwudziestu latach od tego wydarzenia, 28 października 1978 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie dalszego rozwoju i współpracy między miastami. Datę tę uznaje się za oficjalny początek partnerstwa, które zaowocowało wieloma wspólnymi wydarzeniami realizowanymi przez młodzież, sportowców, artystów, urzędników czy przedsiębiorców…

 

Ślady tej przyjaźni są także w zasobie naszego Archiwum - w zespole nr 3654 „Opolskie Towarzystwo Fotograficzne w Opolu” (z lat 1965-1986) znajdziecie m.in.: porozumienie zawarte 28 października 1978 r. w sprawie rozwoju współpracy między Opolem i Székesfehérvár (załączony skan), porozumienie zawarte w 1986 r. dotyczące dalszej współpracy między Opolem i Székesfehérvár czy materiały dotyczące organizacji II Międzynarodowej Wystawy Fotograficznej Miast Zaprzyjaźnionych „Interclub 71”:

https://szukajwarchiwach.pl/45/3654/0/?q=Opolskie+Towarzystwo+Fotograficzne+w+Opolu&wynik=1&rpp=15&page=1#tabJednostki