NASZE ODKRYCIA

Święta Rodzina


"Mały Polak w Niemczech" z 1927 r., jedyny egzemplarz czasopisma przechowywany w zasobie opolskiego Archiwum, sygn. 45/1/135.