NASZE ODKRYCIA

Św. Jan Kanty


20 października obchodzone jest w Polsce wspomnienie liturgiczne św. Jana Kantego.

Jan Kanty (Jan z Kęt) urodził się 23 lub 24 czerwca 1390 w Kętach, zmarł 24 grudnia 1473 r. w Krakowie.

Mając 23 lata udał się do Krakowa na studia, które ukończył w 1418 r. ze stopniem magistra sztuk; potem przyjął święcenia kapłańskie w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Tuchowie. Od 1421 r. przez osiem lat prowadził szkołę klasztorną u miechowskich bożogrobców.. Tam również zaczął przepisywać rękopisy, co robił przez resztę życia, oraz głosił kazania. W 1429 r. zaczął wykładać na Akademii Krakowskiej, równocześnie studiując w niej teologię – magisterium otrzymał w 1443 r. W tym czasie został kanonikiem i kantorem w kościele św. Floriana w Krakowie.

Św. Jan Kanty został patronem obchodów 45-lecia Politechniki Opolskiej. Jego pomnik został odsłonięty 20 października 2011 r. na terenie kampusu uczelni przy ul. Prószkowskiej.

Fot. Jerzy Stemplewski