NASZE ODKRYCIA

Plebiscyt na Górnym Śląsku


20 marca 1921 r. odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt, w którym mieszkańcy mieli zadecydować o przynależności ich ziem do Polski lub Niemiec.

W celu przeprowadzenia plebiscytu powołana została Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa, która miała swoją siędzibę w budynku Rejencji Opolskiej.

 

Zdjęcie budynku Rejencji Opolskiej, w którym swoją siedzibę miała MKRiP

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/22/4880]