NASZE ODKRYCIA

Pieczęć miejska Opola


Pieczęć miejska, tożsama z herbem miasta, jest znana każdemu mieszkańcowi Opola. Na pieczęci widnieje w połowie wizerunek orła piastowskiego i krzyża na błękitnym tle. W Archiwum Państwowym w Opolu zachowało się wiele dokumentów sygnowanych tą pieczęcią.

 

Zachował się również zapis, w którym cesarz Maksymilian II zezwolił miastu Opole na używanie pieczęci z czerwonego wosku.


Dokument cesarski z 16 listopada 1564 r.
Z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu, sygn. 45/22/34