NASZE ODKRYCIA

Grafiki Janiny Kłopockiej


Janina Kłopocka - polska artystka, działaczka Związku Polaków w Niemczech, członkini Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Ukończyła berlińska Szkołę Sztuk Plastycznych, następnie studiowała grafikę i rysunek. Była autorką Rodła - znaku graficznego Związku Polaków w Niemczech. Wykonywała także ilustracje do publikacji i czasopism wydawanych przez związek. 

 

Ilustracje pochodzą z "Młodego Polaka w Niemczech", nr 3 z 1931 r.