NASZE ODKRYCIA

Dzień Matki


Zbliża się dzień, w którym obchodzimy święto szczególne - Dzień Matki.

 

Mimo, że nie wszędzie wypada ono tego samego dnia - to w Polsce, gdy "mai się maj", nasze myśli kierują się ku "sercu matki" (jak śpiewał Mieczysław Fogg).

 

Prezentujemy Wam ilustrację i wiersz, zamieszczony w jednym z numerów przedwojennego czasopisma dla młodzieży. Wówczas obchody Dnia Matki organizowały Koła Młodzieży PCK.

 

„Choćbyś przeszedł świat dokoła,

znalazł uśmiech szczęścia rzadki,

nikt zastąpić ci nie zdoła

ukochanej twojej matki!...

Nikt tak dobrze nie zrozumie,

nie ukoi tak w rozterce,

jako ona jedna umie

swego dziecka odczuć serce;

jako ona jedna zgadnie

i wyczyta z źrenic głębi

każdą boleść w duszy na dnie,

każdy smutek, który gnębi!...

To też póki matka żyje,

póki słodko z tobą gwarzy,

niech twe serce dla niej bijje

i miłością niech ją darzy!...

 

- E. Kłoniecki -

 

 

"Młody Polak w Niemczech" (1937 r.)