NASZE ODKRYCIA

Cech kuśnierzy w Opolu


Współcześnie kuśnierz należy do „zawodów ginących”, jednakże na początku XV wieku była to jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Opolu. W opolskim archiwum przechowywane jest tłumaczenie przywileju dla cechu kuśnierskiego z 1536 roku, który został potwierdzony dla Opola w 1564 roku. Tłumaczenia na język polski dokonał 24 sierpnia 1707 r. opolski wikariusz Jan Joseph Larisz. W przywileju zawarto m.in. zasady poprawnego zachowania się mistrzów cechowych, przyjmowania uczniów na naukę do mistrza, zasady wykonywania zawodu kuśnierza czy postępowania w przypadku śmierci jednego z członków cechu.

 

Tłumaczenie przywileju dla cechu kuśnierzy z 1707 roku.

 

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu, Cechy miasta Opola, sygnatura 100