NASZE ODKRYCIA

Adam Gdacjusz


7 kwietnia 1688 r. w Kluczborku zmarł Adam Gdacjusz.

 

Był najbardziej znanym kaznodzieją ewangelickim na Śląsku, nazywanym także Śląskim Rejem. Urodził się w Kluczborku w 1609 lub 1610 roku. Ukończywszy naukę w gimnazjum akademickim w Toruniu rozpoczął wędrówkę po Polsce w charakterze nauczyciela w szkołach protestanckich, m.in. w Spiszu, Elblągu i Wilnie. Gdacjusz powrócił w ostatnich latach wojny trzydziestoletniej do rodzinnego Kluczborka, gdzie od 1644 roku był diakonem, a następnie objął funkcję proboszcza.

 

Ten zasłużony pisarz religijny swoje kazania kierował do ludności ewangelickiej, którą nawoływał do przyjmowania właściwych postaw życiowych. Postilla popularis, to jest na Ewangelie święte uznaje się za jego najważniejsze dzieło. Był on również autorem szeregu pism, m. in.: Dyszkurs o pijaństwie, Dyszkurs o grzechach szóstego przykazania czy Kwestyja o pojedynkach.

 

Więcej informacji można znaleźć w katalogu „Warownym grodem jest nasz Bóg – w 500. rocznicę ogłoszenia tez Marcina Lutra”, dostępnym w zakładce Nasze książki.