KSIĘGOZBIÓR

CZASOPISMA NIEMIECKIE


W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim.

 

Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do „Krappitzer Stadt-Blatt”, „Neisser Heimatblatt”, Oberglogauer Stadtblatt”, czy „Stadt-Blatt des Stadtkreises Oppeln”, „Oppelner Zeitung”.

 

O tym, co działo się w mniejszych miejscowościach dowiemy się z tygodników powiatowych np. „Creuzburger Kreis-Blatt”, „Leobschützer Kreisblatt”.

 

Zmiany w prawodawstwie pruskim prześledzić można na podstawie dzienników urzędowych i dzienników praw (ustaw) wydawanych w celu ułatwienia przekazywania informacji poddanym. Na terenie Rejencji Opolskiej ukazywały się „Amts-Blatt der Königlichen Oppelnschen Regierung” i „Amtsblatt-Extract des Regierungs-Bezirks Oppeln” dostępne w naszym księgozbiorze.

Zapraszamy do czytelni!

KOHA
CZASOPISMA POLSKIE
W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza "Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego | więcej
KOHA
MSZAŁ NYSKI
Rękopis powstał w 1467 r., prawdopodobnie na zamówienie Wincentego Rymera, altarysty w kaplicy św. Katarzyny w Nysie. W 1476 r. Mszał zakupili dwaj członkowie bractwa św. Barbary – Maciej Lewpischir i Piotr Sleigl | więcej
LibraryPages {#478
 #table: "library_pages"
 #connection: "mysql"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:11 [
  "id" => "1"
  "title" => "CZASOPISMA NIEMIECKIE"
  "short_title" => "CZASOPISMA NIEMIECKIE"
  "description" => """
   <p style="text-align:justify"><br />\r\n
   W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytuł&oacute;w czasopism w języku niemieckim.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do &bdquo;Krappitzer Stadt-Blatt&rdquo;, &bdquo;Neisser Heimatblatt&rdquo;, Oberglogauer Stadtblatt&rdquo;, czy &bdquo;Stadt-Blatt des Stadtkreises Oppeln&rdquo;, &bdquo;Oppelner Zeitung&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">O tym, co działo się w mniejszych miejscowościach dowiemy się z tygodnik&oacute;w powiatowych np. &bdquo;Creuzburger Kreis-Blatt&rdquo;, &bdquo;Leobsch&uuml;tzer Kreisblatt&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Zmiany w prawodawstwie pruskim prześledzić można na podstawie dziennik&oacute;w urzędowych i dziennik&oacute;w praw (ustaw) wydawanych w celu ułatwienia przekazywania informacji poddanym. Na terenie Rejencji Opolskiej ukazywały się &bdquo;Amts-Blatt der K&ouml;niglichen Oppelnschen Regierung&rdquo; i &bdquo;Amtsblatt-Extract des Regierungs-Bezirks Oppeln&rdquo; dostępne w naszym księgozbiorze.</p>
   """
  "short_description" => "W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim. Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do "Krappitzer Stadt-Blatt""
  "order" => "2"
  "image" => "1588447595.jpg"
  "image_small" => "1588447514.jpg"
  "type" => null
  "created_at" => "2020-04-21 10:34:10"
  "updated_at" => "2020-05-27 07:10:59"
 ]
 #original: array:11 [
  "id" => "1"
  "title" => "CZASOPISMA NIEMIECKIE"
  "short_title" => "CZASOPISMA NIEMIECKIE"
  "description" => """
   <p style="text-align:justify"><br />\r\n
   W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytuł&oacute;w czasopism w języku niemieckim.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do &bdquo;Krappitzer Stadt-Blatt&rdquo;, &bdquo;Neisser Heimatblatt&rdquo;, Oberglogauer Stadtblatt&rdquo;, czy &bdquo;Stadt-Blatt des Stadtkreises Oppeln&rdquo;, &bdquo;Oppelner Zeitung&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">O tym, co działo się w mniejszych miejscowościach dowiemy się z tygodnik&oacute;w powiatowych np. &bdquo;Creuzburger Kreis-Blatt&rdquo;, &bdquo;Leobsch&uuml;tzer Kreisblatt&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Zmiany w prawodawstwie pruskim prześledzić można na podstawie dziennik&oacute;w urzędowych i dziennik&oacute;w praw (ustaw) wydawanych w celu ułatwienia przekazywania informacji poddanym. Na terenie Rejencji Opolskiej ukazywały się &bdquo;Amts-Blatt der K&ouml;niglichen Oppelnschen Regierung&rdquo; i &bdquo;Amtsblatt-Extract des Regierungs-Bezirks Oppeln&rdquo; dostępne w naszym księgozbiorze.</p>
   """
  "short_description" => "W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim. Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do "Krappitzer Stadt-Blatt""
  "order" => "2"
  "image" => "1588447595.jpg"
  "image_small" => "1588447514.jpg"
  "type" => null
  "created_at" => "2020-04-21 10:34:10"
  "updated_at" => "2020-05-27 07:10:59"
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
}