KSIĘGOZBIÓR

CZASOPISMA NIEMIECKIE


W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim.

 

Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do „Krappitzer Stadt-Blatt”, „Neisser Heimatblatt”, Oberglogauer Stadtblatt”, czy „Stadt-Blatt des Stadtkreises Oppeln”, „Oppelner Zeitung”.

 

O tym, co działo się w mniejszych miejscowościach dowiemy się z tygodników powiatowych np. „Creuzburger Kreis-Blatt”, „Leobschützer Kreisblatt”.

 

Zmiany w prawodawstwie pruskim prześledzić można na podstawie dzienników urzędowych i dzienników praw (ustaw) wydawanych w celu ułatwienia przekazywania informacji poddanym. Na terenie Rejencji Opolskiej ukazywały się „Amts-Blatt der Königlichen Oppelnschen Regierung” i „Amtsblatt-Extract des Regierungs-Bezirks Oppeln” dostępne w naszym księgozbiorze.

Zapraszamy do czytelni!

KOHA
CZASOPISMA POLSKIE
W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza "Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego | więcej
KOHA
MSZAŁ NYSKI
Rękopis powstał w 1467 r., prawdopodobnie na zamówienie Wincentego Rymera, altarysty w kaplicy św. Katarzyny w Nysie. W 1476 r. Mszał zakupili dwaj członkowie bractwa św. Barbary – Maciej Lewpischir i Piotr Sleigl | więcej