KSIĘGOZBIÓR

Czasopisma polskie


W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich.

 

Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza „Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego”, „Kalendarz Opolski”, „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej” czy „Opole: miesięcznik społeczno-kulturalny”. Najnowszą historię Opola i regionu znajdziemy np.w piśmie „Nad Odrą”.

 

Wertując powojenne starostwa powiatowe czy akta Państwowych Urzędów Repatriacyjnych, dobrze poczytać np. „Głos Olesna”, „Kalendarz Głubczycki”, „Biuletyn Organizacyjny Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich” czy „Rocznik Ziem Zachodnich i Północnych”.

 

Studentów archiwistyki i historii może zainteresować „Archiwariusz Zamojski”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, „Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego”, „Teki Archiwalne”, „Biuletyn Inicjatywy KW PZPR w Opolu”, „Śląski kwartalnik historyczny SOBÓTKA”, „Krakowski Rocznik Archiwalny”.

 

Wszystkim interesującym się genealogią i poszukującym korzeni rodzinnych polecamy pismo „Genealogia. Studia i Materiały Historyczne”.

 

Pasjonaci historii Śląska nie mogą nie przeczytać „Zarania Śląskiego”, „Studiów Śląskich”, „Kalendarza Śląskiego”, „CzasyPisma”. Nauczyciele i ludzie kultury znajdą wiele ciekawych treści, sięgając po „Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte für Kulturbildung” i „Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego”.

 

Zainteresowani historią Kościoła wiele się dowiedzą, sięgając po „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej”, „Śląski Kalendarz Katolicki”, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” i „Katolika”.

 

Dociekliwi, chcący wiedzieć więcej o pracach archiwów, winni przejrzeć np. „Rocznik Historyczno-Archiwalny Archiwum Państwowego w Przemyślu”, „„Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, „Rocznik Koszaliński”, „Rocznik Jeleniogórski”, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, „APLA: biuletyn informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie”.

Zapraszamy do czytelni!

KOHA
CZASOPISMA NIEMIECKIE
W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim. Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do "Krappitzer Stadt-Blatt" | więcej
KOHA
MSZAŁ NYSKI
Rękopis powstał w 1467 r., prawdopodobnie na zamówienie Wincentego Rymera, altarysty w kaplicy św. Katarzyny w Nysie. W 1476 r. Mszał zakupili dwaj członkowie bractwa św. Barbary – Maciej Lewpischir i Piotr Sleigl | więcej
LibraryPages {#478
 #table: "library_pages"
 #connection: "mysql"
 #primaryKey: "id"
 #keyType: "int"
 +incrementing: true
 #with: []
 #withCount: []
 #perPage: 15
 +exists: true
 +wasRecentlyCreated: false
 #attributes: array:11 [
  "id" => "2"
  "title" => "Czasopisma polskie"
  "short_title" => "CZASOPISMA POLSKIE"
  "description" => """
   <p style="text-align:justify"><br />\r\n
   W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytuł&oacute;w polskich.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza &bdquo;Rocznik Statystyczny Wojew&oacute;dztwa Opolskiego&rdquo;, &bdquo;Kalendarz Opolski&rdquo;, &bdquo;Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej&rdquo; czy &bdquo;Opole: miesięcznik społeczno-kulturalny&rdquo;. Najnowszą historię Opola i regionu znajdziemy np.w piśmie &bdquo;Nad Odrą&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Wertując powojenne starostwa powiatowe czy akta Państwowych Urzęd&oacute;w Repatriacyjnych, dobrze poczytać np. &bdquo;Głos Olesna&rdquo;, &bdquo;Kalendarz Głubczycki&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Organizacyjny Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich&rdquo; czy &bdquo;Rocznik Ziem Zachodnich i P&oacute;łnocnych&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Student&oacute;w archiwistyki i historii może zainteresować &bdquo;Archiwariusz Zamojski&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej&rdquo;, &bdquo;Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego&rdquo;, &bdquo;Teki Archiwalne&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Inicjatywy KW PZPR w Opolu&rdquo;, &bdquo;Śląski kwartalnik historyczny SOB&Oacute;TKA&rdquo;, &bdquo;Krakowski Rocznik Archiwalny&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Wszystkim interesującym się genealogią i poszukującym korzeni rodzinnych polecamy pismo &bdquo;Genealogia. Studia i Materiały Historyczne&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Pasjonaci historii Śląska nie mogą nie przeczytać &bdquo;Zarania Śląskiego&rdquo;, &bdquo;Studi&oacute;w Śląskich&rdquo;, &bdquo;Kalendarza Śląskiego&rdquo;, &bdquo;CzasyPisma&rdquo;. Nauczyciele i ludzie kultury znajdą wiele ciekawych treści, sięgając po &bdquo;Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte f&uuml;r Kulturbildung&rdquo; i &bdquo;Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Zainteresowani historią Kościoła wiele się dowiedzą, sięgając po &bdquo;Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej&rdquo;, &bdquo;Śląski Kalendarz Katolicki&rdquo;, &bdquo;Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego&rdquo; i &bdquo;Katolika&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Dociekliwi, chcący wiedzieć więcej o pracach archiw&oacute;w, winni przejrzeć np. &bdquo;Rocznik Historyczno-Archiwalny Archiwum Państwowego w Przemyślu&rdquo;, &bdquo;&bdquo;Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny&rdquo;, &bdquo;Przemyskie Zapiski Historyczne&rdquo;, &bdquo;Rocznik Koszaliński&rdquo;, &bdquo;Rocznik Jeleniog&oacute;rski&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk&rdquo;, &bdquo;APLA: biuletyn informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie&rdquo;.</p>
   """
  "short_description" => "W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza "Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego"
  "order" => "2"
  "image" => "1588447681.jpg"
  "image_small" => "1588447630.jpg"
  "type" => null
  "created_at" => "2020-04-21 10:40:37"
  "updated_at" => "2020-05-22 12:04:49"
 ]
 #original: array:11 [
  "id" => "2"
  "title" => "Czasopisma polskie"
  "short_title" => "CZASOPISMA POLSKIE"
  "description" => """
   <p style="text-align:justify"><br />\r\n
   W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytuł&oacute;w polskich.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza &bdquo;Rocznik Statystyczny Wojew&oacute;dztwa Opolskiego&rdquo;, &bdquo;Kalendarz Opolski&rdquo;, &bdquo;Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej&rdquo; czy &bdquo;Opole: miesięcznik społeczno-kulturalny&rdquo;. Najnowszą historię Opola i regionu znajdziemy np.w piśmie &bdquo;Nad Odrą&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Wertując powojenne starostwa powiatowe czy akta Państwowych Urzęd&oacute;w Repatriacyjnych, dobrze poczytać np. &bdquo;Głos Olesna&rdquo;, &bdquo;Kalendarz Głubczycki&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Organizacyjny Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich&rdquo; czy &bdquo;Rocznik Ziem Zachodnich i P&oacute;łnocnych&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Student&oacute;w archiwistyki i historii może zainteresować &bdquo;Archiwariusz Zamojski&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej&rdquo;, &bdquo;Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego&rdquo;, &bdquo;Teki Archiwalne&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Inicjatywy KW PZPR w Opolu&rdquo;, &bdquo;Śląski kwartalnik historyczny SOB&Oacute;TKA&rdquo;, &bdquo;Krakowski Rocznik Archiwalny&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Wszystkim interesującym się genealogią i poszukującym korzeni rodzinnych polecamy pismo &bdquo;Genealogia. Studia i Materiały Historyczne&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Pasjonaci historii Śląska nie mogą nie przeczytać &bdquo;Zarania Śląskiego&rdquo;, &bdquo;Studi&oacute;w Śląskich&rdquo;, &bdquo;Kalendarza Śląskiego&rdquo;, &bdquo;CzasyPisma&rdquo;. Nauczyciele i ludzie kultury znajdą wiele ciekawych treści, sięgając po &bdquo;Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte f&uuml;r Kulturbildung&rdquo; i &bdquo;Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Zainteresowani historią Kościoła wiele się dowiedzą, sięgając po &bdquo;Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej&rdquo;, &bdquo;Śląski Kalendarz Katolicki&rdquo;, &bdquo;Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego&rdquo; i &bdquo;Katolika&rdquo;.</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>\r\n
   \r\n
   <p style="text-align:justify">Dociekliwi, chcący wiedzieć więcej o pracach archiw&oacute;w, winni przejrzeć np. &bdquo;Rocznik Historyczno-Archiwalny Archiwum Państwowego w Przemyślu&rdquo;, &bdquo;&bdquo;Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny&rdquo;, &bdquo;Przemyskie Zapiski Historyczne&rdquo;, &bdquo;Rocznik Koszaliński&rdquo;, &bdquo;Rocznik Jeleniog&oacute;rski&rdquo;, &bdquo;Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk&rdquo;, &bdquo;APLA: biuletyn informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie&rdquo;.</p>
   """
  "short_description" => "W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza "Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego"
  "order" => "2"
  "image" => "1588447681.jpg"
  "image_small" => "1588447630.jpg"
  "type" => null
  "created_at" => "2020-04-21 10:40:37"
  "updated_at" => "2020-05-22 12:04:49"
 ]
 #changes: []
 #casts: []
 #dates: []
 #dateFormat: null
 #appends: []
 #dispatchesEvents: []
 #observables: []
 #relations: []
 #touches: []
 +timestamps: true
 #hidden: []
 #visible: []
 #fillable: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
}