KSIĘGOZBIÓR

MSZAŁ NYSKI - najcenniejszy rękopis w zbiorach biblioteki

 

Rękopis powstał w 1467 r., prawdopodobnie na zamówienie Wincentego Rymera, altarysty w kaplicy św. Katarzyny w Nysie. W 1476 r. Mszał zakupili dwaj członkowie bractwa św. Barbary – Maciej Lewpischir i Piotr Sleigl w celu podarowania go bractwu. Zakupu dokonali z własnych środków, bez pomocy bractwa. Rękopis był prawdopodobnie przechowywany w kościele św. Barbary, który na początku lat 30. XVIII w. przejęli franciszkanie konwentualni. Po kasacie klasztoru w 1810 r. zbiory klasztorne uległy rozproszeniu. Mszał mógł się znaleźć w powstałej w poł. XVIII w. Magistrats-Bibliothek. Po II wojnie światowej przechowywany był nyskim muzeum, skąd trafił do Archiwum Państwowego w Opolu.

 

Pergaminowy kodeks został ozdobiony w niezidentyfikowanym śląskim warsztacie iluminatorskim, być może lokalnym, ale będącym pod wpływem twórców wrocławskich ołtarza św. Barbary i ołtarza w kolegiacie św. Jakuba w Nysie.

 

Zawiera jedną miniaturę całostronicową oraz 6 mniejszych przedstawień figuralnych, wśród których szczególnie wart uwagi jest obrazek dewocyjny, wykonany na pergaminie około ćwierć wieku wcześniej.

 

Oprawa z XV w. – deski, skóra, mosiężne okucia. Język łaciński.

Zapraszamy do czytelni!

KOHA
CZASOPISMA NIEMIECKIE
W zbiorach bibliotecznych znajduje się ponad sto tytułów czasopism w języku niemieckim. Poszukując informacji o życiu codziennym w miastach Śląska warto zajrzeć do "Krappitzer Stadt-Blatt" | więcej
KOHA
CZASOPISMA POLSKIE
W zasobie bibliotecznym Archiwum Państwowego w Opolu znajduje się obecnie 177 tytułów polskich Wiele informacji o pierwszych latach powojennych w Opolu dostarcza "Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego | więcej