ZESPÓŁ

Nasza Dyrekcja
Mirosław Lenart

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

Mirosław Lenart

prof. dr hab. nauk humanistycznych, mgr-lic. teologii

Kontakt: e-mail:dyrektor(at)opole.ap.gov.pl


Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kierownik Pracowni Literatury Epok Dawnych. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii na KUL-u (po studiach doktoranckich otrzymał licencjat kanoniczny rzymski). Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1994. Od roku 2001 związany z różnymi uniwersytetami włoskimi, na których prowadził zajęcia z literatury, języka i historii Polski. W latach 2006-2010 wykładał historię kultury polskiej na Uniwersytecie w Padwie. Członek wielu międzynarodowych instytutów oraz stowarzyszeń naukowych. Od 2011 zasiada w Radzie Programowej Spółki Telewizja Polska SA Oddział w Opolu. Jest współzałożycielem oraz pierwszym rektorem Accademia dei Rampanti we Włoszech.

Strony powiązane:
www.pol.uni.opole.pl/lenartm.html
www.rampanti.org/

 

Sławomir Marchel

Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu

Sławomir Marchel

Kontakt: e-mail:s.marchel(at)opole.ap.gov.pl

Archiwista, dr nauk humanistycznych. W okresie od 2004 do 2010 pracował w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony od 2010 r., jako archiwista, a w latach 2012-2015 roku Kierownik Oddziału II Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Od 1 marca 2015 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, kierując jednocześnie pracami Oddziału Informatyzacji i Zabezpieczenia Zasobu (OIiZZ). Zainteresowania badawcze koncentruje na historii społecznej XVII-XX w., biografistyce, metodologii historii oraz zastosowaniu technologii cyfrowych w archiwistyce.

POWRÓT DO MENU ZESPÓŁ