PROJEKTY

Związek Polaków w Niemczech


„I nie ustaniem w walce, Siłę słuszności mamy, I mocą tej słuszności, Wy - trwamy i wygramy” – ostatnią strofą hymnu Związku Polaków w Niemczech rozpoczynano każde polskie zebranie związkowe. Autorem tekstu hymnu jest opolanin Edmund Jan Osmańczyk, wybitny działacz mniejszości polskiej w Niemczech. Celem naszej wystawy jest przedstawienie najciekawszych archiwaliów dokumentujących działalność Związku Polaków w Niemczech na terenie rejencji opolskiej. Opowiadając historię Związku przedstawiamy poszczególne problemy związane z ochroną tożsamości kulturowej i języka polskiego wśród identyfikujących się z Polską mieszkańców międzywojennego Śląska. Pokazujemy działalność polskich szkół mniejszościowych, teatrów, związków śpiewaczych, spółdzielni rolniczych. Prezentujemy związany z Polską ruch pielgrzymkowy i harcerski oraz polskie wydawnictwa dla dzieci i młodzieży.

 

„Pięć prawd Polaków”

1. Jesteśmy Polakami

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

3. Polak Polakowi bratem

4. Co dzień Polak Narodowi służy

5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle

 

Pobierz wystawę w wersji elektronicznej (pdf)