nr 93


dzien sybiraka

 

Kartka z kalendarza:
rocznica napaści ZSRR na Polskę (17 września) i Światowy Dzień Sybiraka (16 września)
 

W 2013 roku Sejm RP ustanowił 17 września Dniem Sybiraka. Dzisiaj prezentujemy Wam skany z zespołu nr 2663 „Urząd Wojewódzki w Opolu” dotyczące planów budowy Pomnika Nieznanego Sybiraka w Kluczborku. Jak wyjaśnia pismo skierowane przez Zarząd Koła Terenowego w Kluczborku,  ma to być miejsce czci i pamięci „zaginionym i zmarłym Sybirakom (…), miejsce zadumy rodzin i żyjących uczestników zesłania, a może nawet co wrażliwszych obywateli miasta (…), [miejsce] wspomnień o tych, co po wrześniu 1939 roku z kresowych wsi i miasteczek zostali wyrwani i tułali się po bezkresach Rosji (…) w kopalniach Kołymy, tundrach Jakucji i Murmańska, tajgach Syberii i specposiołkach Kazachstanu”…

 
Jeśli posiadacie pamiątki rodzinne z tamtych czasów – fotografie, korespondencje, notatki, mapy, nagrania itp. – zapraszamy do kontaktu. Każdy pojedynczy ślad składa się na historię rodziny, regionu, kraju. Realizujemy projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, o którym więcej już niedługo:
https://www.archiwa.gov.pl/pl/component/content/category/55-archiwa-rodzinne