nr 90


rocznica wybuchu wojny

Kartka z kalendarza: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej (1939-2019)
 

Dzisiaj prezentujemy zdjęcie z zespołu nr 3295: „Kolekcja Ryszarda Hawryszczuka”, przedstawiające znaczek pocztowy z wizerunkiem rotmistrza Witolda Pileckiego.
 
Był on uczestnikiem walk w roku 1920. Chwycił za broń we wrześniu 1939 roku, dokonując podczas II wojny światowej takich rzeczy, których ludzie w tamtych czasach unikali: dał się aresztować w łapance i zakładał konspiracyjne oddziały wojskowe w Auschwitz. Walczył w powstaniu warszawskim, był więźniem obozów jenieckich w Lamsdorf i Murnau. Nosił mundur oficera Armii Krajowej, służył w II Korpusie Polskim gen. Władysława Andersa. Za swoje zasługi nie tylko nie doczekał się za życia żadnej nagrody, ale wyrokiem komunistycznych władz skazano go na śmierć i straconow Warszawie 25 maja 1948 roku. Przez lata robiono wszystko, by o jego dokonaniach zapomniano. Na nic się jednak zdały te zabiegi, bowiem w ostatnich latach rodzina i historycy przywracają mu dobre imię i należny szacunek, a co za tym idzie odznaczenia, m.in. order Virtuti Militari i awans na pułkownika (chociaż to nie dla nich dokonywał tych zuchwałych wyczynów).
 
Bez posądzenia o przesadę można stwierdzić, że Witold Pilecki znany jest na całym świecie. Żył w czasach, w których historia dramatycznie doświadczała państwa i narody, a jednostki stawiała przed koniecznością podejmowania trudnych życiowych wyborów. To właśnie osobiste wybory rotmistrza jako Polaka i żołnierza, sprawiły, że należy on do grona sześciu najodważniejszych przedstawicieli europejskiego ruchu oporu działającego w czasie II wojny światowej.

(cyt. Za: Adam Cyra, Ochotnik do Auschwitz. Rotmistrz Witold Pilecki, Warszawa 2014)
 

Niech jego pamięć w dniu takim, jak dzisiaj, przypomni choć ten mały znaczek, skrzętnie przechowany, a później podarowany naszemu archiwum z całą spuścizną przez pana Ryszarda Hawryszczuka (niejako „spadkobiercę” Pileckiego, bo 6 września 1980 r. był on w gronie założycieli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Opolu, głośno sprzeciwiając się komunistycznym władzom).
 

Wiele ciekawostek o tak nieszablonowej postaci, jaką był rotmistrz Pilecki, znajdziecie pod linkiem:
https://pilecki.ipn.gov.pl/