nr 7


 

Rocznica powołania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech

 

97 lat temu powołano w Opolu I Dzielnicę Związku Polaków w Niemczech. Z tej okazji prezentujemy Wam pieczęć Związku Polaków w Niemczech z zespołu nr 1191 "Rejencja Opolska".

 

27 sierpnia 1922 roku w Berlinie spotkali się przedstawiciele największych organizacji polskich w Niemczech, by powołać do życia związek reprezentujący wszystkich Polaków – obywateli Niemiec oraz polskie stowarzyszenia wobec władz niemieckich. Tak powstał Związek Polaków w Niemczech, z główną siedzibą w Berlinie, który dążył do zdobycia pełnych praw mniejszości narodowej dla Polaków i ich obrony we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Organizacyjnie Związek podzielony był na 5 dzielnic: Dzielnica I z siedzibą w Opolu, Dzielnica II (w Berlinie), Dzielnica III (w Bochum), Dzielnica IV (w Olsztynie) i Dzielnica V (w Złotowie).


Dokumenty dotyczące Związku Polaków w Niemczech w zasobie naszego Archiwum:
https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Zwi%C4%85zek%20Polak%C3%B3w%20w%20Niemczech%20%20XARCHro:45&rpp=15&order=&page=10