nr 69


Szymon Koszyk

Szymon Koszyk
 

3 lipca mija 128 rocznica urodzin Szymona Koszyka - bojownika o polskość Śląska, uczestnika powstań śląskich, a także powojennego działacza, oddającego swe siły sprawie upamiętnienia bohaterów tamtych lat.

 

W naszym archiwum znajdują się liczne akta związane z jego losami i działalnością. Łatwo w nich odnaleźć ślady jego wszechstronnego zaangażowania we wszystkie sprawy dotyczące naszego regionu, jego troskę o dobro mieszkańców oraz nieustanną, pilną pracę zawodową (podpisywał się jako Archiwariusz Miejski) i społeczną.

 
Przedstawione skany i zdjęcia pochodzą m.in. z zespołów: 494, 450, 1561, 2926, 3212.
 

Dobrze wiedzieć, czego dokonali ludzie, których imiona nadano ulicom, jakie przemierzamy niemal każdego dnia.