nr 65


Boże Ciało w dokumentach

 

Kartka z kalendarza: Boże Ciało
 

Z tej okazji przedstawiamy Wam skany – ale nie ma na nich uroczystych procesji, pięknych strojów ludowych, nabożnych min i nastroju rozmodlenia. Jest za to suche słowo, które dokumentuje każdy szczegół przygotowań, organizacji i przebiegu procesji Bożego Ciała – podejrzany, zasłyszany, wypatrzony i skrupulatnie spisany i przesłany w raporcie z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich do Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu…
 

Skany pochodzą z zespołu nr 277 „Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich”.

Cieszmy się konstytucyjną wolnością – zwłaszcza słowa i wyznania – bo nie zawsze tak było.