nr 54


kultura i inneKartka z kalendarza: Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego (21 maja)… za dni parę także Dzień Cyrylicy (24 maja), Dzień Stemplarza (25 maja), Dzień Drukarza (4 czerwca)
 
Skumulowaliśmy te ważne dni, by podkreślić, że razem nabierają one jeszcze większego znaczenia dla kultury.
 
Dzisiaj kultura „krąży” w wiadomościach SMS, MMS, mailach… Tymczasem - jak przypomina Artur Górak z UMCS w Lublinie - pisanie, odpisywanie, wypisywanie, zapisywanie... często wypełniało znaczną część czasu człowieka wykształconego. Był to sposób komunikacji w pracy i życiu prywatnym a także rozrywki, spędzania wolnego czasu (…) [gdy] jeszcze żadne wynalazki nie naruszały siły tego zjawiska, którego widomym znakiem był nie tylko rozkwit kaligrafii, ale także pozostałość w postaci pamiętników, dzienników i listów *.
 
Wszystkie dokumenty z przeszłości - spisane, nagrane, sfotografowane, a co za tym idzie zarchiwizowane - składają się na bogactwo kulturowe ludzkości: np. skan nr 1 - z zasobu Archiwum Państwowego w Częstochowie - pisane cyrylicą akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1868 r. czy skan nr 2 i 3, gdzie widać krzyżyki wyraźnie stawiane nieprzywykłą do pióra ręką (XXX…).
 
PS - Dzień Archiwisty już wkrótce - ale o tym Wam jeszcze przypomnimy… i do wspólnego świętowania zaprosimy - po udanej Nocy Muzeów chyba nie odmówicie?