nr 49


zakonczenie II wojnyKartka z kalendarza: Rocznica zakończenia II wojny światowej
 

Co prawda gen. Alfred Jodl podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec w obecności przedstawicieli czterech mocarstw alianckich 7 maja 1945 roku, lecz wszedł on w życie następnego dnia.
 
Kolejny raz kalendarz przypomina ogrom bólu i cierpień wielu milionów ludzi niemalże z całego świata – żołnierze walczyli na frontach w Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie; na lądzie, morzu i w powietrzu. Bronią był nie tylko proch strzelniczy, lecz także gaz, krematoria i… Genetyka – co prezentują zamieszczone skany z zespołu nr 62 „Sąd Obwodowy w Strzelcach Opolskich” [Amtsgericht Gross Strehlitz], sygn.. 4. Niemcy, chcąc mieć pod kontrolą wszystkie dziedziny życia, skrupulatnie kalkulowali, w jakim stopniu niedozwolone są małżeństwa mieszane – zwłaszcza Niemców z osobami o żydowskich korzeniach w ¾, w ½ … Przy czym w dokumencie podkreśla się, że nie należy do Polaków i Żydów zwracać się w formie: „Pan, Pani”…
 
W zasobie archiwum mamy wiele dokumentów dotyczących tamtego okresu: odezwy Naczelnego Dowództwa Armii Niemieckiej, Kennkarta wydawana w Generalnej Guberni, broszury propagowane wśród niemieckich żołnierzy na froncie wschodnim, wspomnienia kombatantów…

https://szukajwarchiwach.pl/search?q=II%20wojna%20%C5%9Bwiatowa%20XARCHro:45&rpp=15&order=&page=2