nr 43


nazwiska
 
Archiwalia często są znakomitym materiałem dla językoznawców, polonistów czy filologów w ogóle (wszak mamy w Archiwum akta w różnych językach) – a im starsze, tym ciekawsze. Nic więc dziwnego, że koleżanka przygotowująca kwerendę znalazła w aktach USC dość osobliwe, ale jakże wesoło brzmiące nazwisko:
 
Jakoktochce (!)
 
Jak twierdzą badacze, nasze nazwiska jako dziedziczna nazwa rodziny ustaliły się późno, bo dopiero w XVI-XVII w. Dzięki aktom metrykalnym - takim jak przechowywane w naszym Archiwum - możemy sięgnąć w przeszłość naszych rodzin. Pracując na co dzień z takimi aktami, napotykamy czasem na nazwiska o arcyciekawym brzmieniu i niezwykłym pewnie rodowodzie – spójrzcie chociażby na poniższy akt urodzenia dziecka z roku 1903. Rodzina nosi nazwisko „Jakoktochce” - z zamieszczonego na akcie zapisu wynika, że zostało ono urzędowo zmienione. Jaka historia stoi u źródła powstania tego nazwiska, możemy tylko sobie wyobrażać…
 

Mało tego – do dzisiaj w Polsce mieszkają osoby o takim nazwisku:
https://nazwiska-polskie.pl/Jakoktochce

Zdjęcie wykonano z jednostki o sygnaturze: 45/1070/32 – aktu urodzenia z USC w Strzelcach Opolskich (wówczas Standesamt Gross Strehlitz)