nr 4


Ktoś powie, że przypominanie o szkole, gdy skończyły się ferie, to złośliwość – ale my w archiwum najzwyczajniej uchylamy Wam rąbka tajemnic historii, w tym szkolnych.
 
Po wojnie jednym z większych problemów było wykształcenie młodego pokolenia i dokształcanie dorosłych. To było zadanie liceów pedagogicznych, których sieć funkcjonowała w Polsce w latach 1945-1970. Funkcje te realizowało także Liceum Pedagogiczne w Głogówku, z którego pochodzi załączony skan. Jednocześnie w latach 1955-1949 przy Liceum Pedagogicznym było prowadzone Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli oraz Wyższe Kursy Nauczycielskie (do 1954 roku). Liceum zlikwidowano z dniem 31 VIII 1970 r.

Pamiętacie kroniki szkolne, a w nich staranne pismo, czarno-białe zdjęcia czy wesołe obrazki?
A – nie dajcie się zwieść słońcu i uważajcie, żeby Was nie dopadła grypa – jak uczniów z Głogówka w marcu 1957 roku, o czym przypomina właśnie kronika szkolna.

 
Więcej znajdziecie na przykład tutaj:

https://szukajwarchiwach.pl/search?q=Liceum%20Pedagogiczne%20w%20G%C5%82og%C3%B3wku%20XARCHro:45&rpp=15&order=&page=3

https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/licea-pedagogiczne-w-latach-1945-1970