nr 38


wielki tydzien-2

 

Wielki Czwartek
 

Ten dzień rozpoczyna Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Piątek i Sobota). Jest przypomnieniem o ustanowieniu przez Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. Ciemnicy – co symbolizuje uwięzienie Chrystusa po Ostatniej Wieczerzy. Z ołtarza (który symbolizuje Jezusa) zdejmuje się świece, mszał, krzyż i obrusy. Gest ten przypomina wiernym odarcie Chrystusa z szat oraz opuszczenie Go przez bliskich…
 
Niegdyś zachowywano także zwyczaj zmywania mensy ołtarzowej wodą z winem na znak, co z kolei oddawało moment, gdy z serca Jezusa wypłynęły krew i woda. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a Wieczna lampka zgaszona…
 
 
W prezentowanym skanie z „Gazety Opolskiej” poczytacie o innych obrządkach Wielkiego Czwartku.