nr 30


dzień teatru 6

 

Niegdyś znakomity teatr - a co dzisiaj?
 

Dzisiaj Nysa teatru nie ma - a tam, gdzie kiedyś się znajdował, obecnie mieści się Nyski Dom Kultury. Budynek bardzo się zmienił po przebudowie w latach 2011-2013 (oczywiście na plus).

O wspaniałej historii Teatru Miejskiego w Nysie przypominają takie projekty, jak niedawno zorganizowana wystawa "Afisze Teatru Miejskiego w Nysie 1820-1933". Autorzy wystawy - Andrzej Sznejweis i Halina Flieger - udowodnili, że historia nie zawsze musi być nudna i w sposób kreatywny połączyli przeszłość z teraźniejszością, wykorzystując przy tym materiały archiwalne. Wielu odwiedzających dało się namówić na uczestnictwo w tej podróży sentymentalnej) - co bardzo cieszy, bo właśnie dla Was otwieramy nasze magazyny, prezentując to, co przechowujemy najcenniejszego.