nr 26


dzien teatru 3Międzynarodowego Dnia Teatru c.d.
 

Wszystkie trupy teatralne, które miały okazję występować w Nysie, skarżyły się na niską liczbę gości. Tymczasem widzowie zaczęli unikać teatru ze względu na jego zły stan techniczny. Widowiska teatralne odbywały się w budynku przy Grabenstrasse (dzisiaj ul. Wałowa), który był własnością niejakiego Hieronimusa. Ze względu na to, że stan techniczny budynku pogarszał się z roku na rok, policja budowlana (niem. Baupolizei) zamknęła teatr. Rada miasta podczas obrad długo pomijała kwestię teatru, aż do momentu, kiedy to Hieronimus zaoferował radzie kupno jego domu. Podczas zebrania rady miasta 8 maja 1850 roku rozważano propozycję Hieronimusa.
 

Opis do zdjęcia: Fragment z księgi protokołów radnych miejskich.
Sygnatura: APO, 45/20/764, ss. 720-721.