PROJEKTY

Komisja Edukacji Narodowej


Komisja Edukacji Narodowej powstała 14 października 1773 r. Została powołana przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów na wniosek Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Dokumenty powstałe w kancelarii Komisji Edukacji Narodowej, będące świadectwem jej bogatej działalności, po III rozbiorze Polski zostały wywiezione do Petersburga i włączone do Metryki Litewskiej. Po traktacie ryskim, zawartym w 1921 r., zostały zwrócone Polsce. Obecnie są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.


Na wystawie prezentujemy archiwalia zgromadzone w Archiwum Głównym Akt Dawnych i Archiwum Państwowym w Warszawie oraz eksponaty z Muzeum Narodowego w Warszawie, a także z Wirtualnych Muzeów Małopolski.

 

Pobierz wystawę w wersji elektronicznej (pdf)