PROJEKTY

Historie leczone dotykiem


Konserwacja materiałów archiwalnych jest jednym z najważniejszych elementów procesu zabezpieczania dziedzictwa narodowego przechowywanego w archiwach państwowych. To Także żmudna praca, do której wykonywania potrzebne są zarówno odpowiedni kunszt, predyspozycje zawodowe, jak i właściwie dobrane narzędzia. Niezwykle istotnym czynnikiem w konserwacji jest czas.

 

Wystawa pokazuje proces konserwacji, jakiemu poddano materiały archiwalne przechowywane w opolskim archiwum. Opisano wykonane zabiegi, wykorzystane materiały, określono czas każdej czynności.

 

Zdjęcia pokazują stan archiwaliów przed konserwacją, w trakcie oraz efekt końcowy precyzyjnej pracy konserwatorkiej.

 

Pobierz wystawę w wersji elektronicznej (pdf)