Deklaracja dostępności


Archiwum Państwowe w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.opole.ap.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: 12.2014 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 09.2020 r.
 

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niedostępne elementy i treści:
 • Brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • Niektóre informacje przedstawione jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy powodująutrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • Brak udogodnieńdla osób niesłyszących/niewidomychi niedosłyszących/ niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych,
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj sięz nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i w jakiej formie powinniśmy je udostępnić.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 29.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej nie możnakorzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! W zgłoszeniu podaj:
 • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • informacje jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony,przetłumaczenie na PJM, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Pani Patrycja Polichnowska. Możesz skontaktować się z nią mailowo pod adresem: kancelaria@opole.ap.gov.pl lub telefonicznie +48 77 454 40 75.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie późniejniżw ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będziedłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynek Archiwum Państwowe w Opolu, ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zamkowej. Przy wejściu od kanału Młynówka przed drzwiami wejściowymi znajduje się stopień,a następnie do holu prowadzą schody. Przed wejściem zamontowany jest dzwonek. W holu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się pomieszczenie ochrony, która udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Archiwum.
 2. Dla interesantów przeznaczone jestwejście od ul. Zamkowej vis a vis kościoła oo. Franciszkanów. Przy wejściu znajduje się stopień. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na wprost od wejścia. Po lewej stronie od wejścia znajduje się Czytelnia. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i Czytelnia. W budynku nie ma windy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 2060/81.
 3. Przed budynkiem od strony kanału Młynówka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy dostęp alternatywny (na wniosek) taki, jak: pomoc przy pokonaniu stopnia do drzwi wejściowych, przeczytanie tekstu osobom słabowidzącym i niewidomym, udzielenie informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynkach.
 5. Do budynku Archiwum i części jego pomieszczeń możnawejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie mapętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.