AKTUALNOŚCI

2021-10-06

Zobacz na SwA


W IV kwartale 2021 roku opublikowaliśmy dla Państwa na SwA skany z następujących zespołów archiwalnych:

 

Nr zespołu              Nazwa zespołu                                        Sygn. 

 

45/884/0 Urząd Stanu Cywilnego w Szymonkowie [Standesamt Simmenau] Seria 2.1: 12, 23;
Seria 2.4: 47, 51, 109, 112-113, 120;
Seria 2.5: 66, 126, 129, 131;
45/910/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łanach [Standesamt Lohnau] Seria 2.5: 68;
45/914/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rzeczycach [Standesamt Rzetzitz] Seria 2.1: 27;
Seria 2.5: 80;
45/943/0 Urząd Stanu Cywilnego w Łambinowicach [Standesamt Lamsdorf] Seria 2.1: 1-35, 106, 109, 112, 115-119, 207, 211;
Seria 2.4: 36-70, 107, 110, 113, 120-158, 208, 212;
Seria 2.5: 71-105, 108, 111, 114, 159-206, 209-210, 213;
45/993/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chróścicach [Standesamt Chrosczütz] Seria 2.1: 94;
45/1004/0 Urząd Stanu Cywilnego w Grudzicach [Standesamt Grudschütz] Seria 2.1: 14;
45/1047/0 Urząd Stanu Cywilnego w Moszczance [Standesamt Langenbrück] Seria 2.4: 8,11;
45/912/0 Urząd Stanu Cywilnego w Raszowej [Standesamt Raschowa] Seria 2.1: 1-11; Seria 2.4 28-38; Seria 2.5: 46-56;
45/913/0 Urząd Stanu Cywilnego w Żmudzonej [Standesamt Rogau] Seria 2.1: 1-11; Seria 2.4 35-45; Seria 2.5: 69-79;
45/914/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rzeczycach [Standesamt Rzetzitz] Seria 2.1: 1-11; Seria 2.4 34; Seria 2.5: 54-64;
45/915/0 Urząd Stanu Cywilnego w Zakrzowie [Standesamt Sakrau] Seria 2.1: 1-9; Seria 2.4 29-34; Seria 2.5: 42-47;
45/916/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sławięcicach [Standesamt Slawentzitz] Seria 2.1: 1-11; Seria 2.4 36-46; Seria 2.5: 66-76;
45/920/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wielmierzowicach [Standesamt Wielmierzowitz] Seria 2.1: 1-7; Seria 2.4 15-21; Seria 2.5: 29, 31-35;
45/921/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wroninie [Standesamt Wronin] Seria 2.1: 1-11; Seria 2.4 29-39; Seria 2.5: 58-68;
45/988/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bierdzanach [Standesamt Bierdzan] Seria 2.1: 1-4; Seria 2.4 15-17; Seria 2.5: 22-24;
45/990/0 Urząd Stanu Cywilnego w Brynicy [Standesamt Brinnitz] Seria 2.1: 1-11; Seria 2.4 37-47; Seria 2.5: 72-82;
45/1227/0 Akta stanu cywilnego Gminy Żydowskiej w Brzegu  Seria 0: 1;
45/1228/0 Akta stanu cywilnego i rejestry garnizonu w Nysie Seria 4: 31-32;
45/918/0 Urząd Stanu Cywilnego w Trawnikach [Standesamt Trawnig] Seria 2.1: 1-11, Seria 2.4: 35-45, 57 Seria 2.5: 70-80;
45/919/0 Urząd Stanu Cywilnego w Większycach [Standesamt Wiegschütz] Seria 2.1: 1-7, 17 Seria 2.4: 31-33, Seria 2.5: 43-47;
45/989/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wawelnie [Standesamt Bowallno] Seria 2.1: 1-4, 81 Seria 2.4: 23-26, Seria 2.5: 50-53;
45/991/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chmielowicach [Standesamt Chmiellowitz] Seria 2.1: 1-11, Seria 2.4: 35-45, Seria 2.5: 69-79;
45/992/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chróścinie [Standesamt Chrosczinna] Seria 2.1: 1-8, Seria 2.4: 19-24, Seria 2.5: 32-38;
45/993/0 Urząd Stanu Cywilnego w Chróścicach [Standesamt Chrosczütz] Seria 2.1: 1-11, Seria 2.4: 35-44, Seria 2.5: 62-72;
45/998/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dębskiej Kuźni [Standesamt Dembiohammer] Seria 2.1: 1-4, Seria 2.4: 14-17, Seria 2.5: 27-30;
45/917/0 Urząd Stanu Cywilnego w Ciesznowie [Standesamt Teschenau] Seria 2.1: 24, Seria 2.4: 59, 61-62; 
45/1259/0 Starostwo Powiatowe w Brzegu Seria 9: 266;
45/2634/0 Zbiór Kartograficzny Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku Seria 3.2: 678;
Seria 8.2: 20-21;
Seria 8.4: 701;
Seria 14.1: 249, 349, 565, 580, 653, 633, 668, 1219; 
45/2671/0 Akta miasta Olesna Seria 1: 12, 27;
45/3201/0 Urząd do Spraw Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu [Kulturbauamt Oppeln] Seria 8: 282;
45/3259/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kielczy Seria 1: 1;
Seria 3: 5;
45/3274/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łężcach Seria 4: 3;
45/3282/0 Parafia Rzymskokatolicka w Naczęsławicach Seria 1: 7;
45/3333/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rokiciu Seria 1: 1-4;
45/3336/0 Parafie rzymskokatolickie w Moszczance i Rudziczce Seria 2: 5;
45/3339/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sławięcicach Seria 4: 1, 5;
45/3343/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starym Koźlu Seria 4: 8;
45/3376/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Kluczborku Seria 2: 1;
Seria 4: 5;
45/3383/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Nasalach Seria 2: 2;
45/3401/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Wierzbicy Górnej Seria 0: 13;
45/3516/0 Zbiór materiałów ulotnych Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 roku Seria 0: 5, 8;
Seria 1: 11-14, 26;
45/3595/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej w Krzyżowicach i Gierszowicach Seria 1: 3;
45/3600/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Lubszy Seria 1: 5;

Zobacz archiwum aktualności

1970-01-01
Życzenia Świąteczne