Z TAJNYCH RAPORTÓW!


Stulecie powstania Związku Polaków w Niemczech w 2022 r. oraz powołania Dzielnicy I w Opolu w 2023 r. to podwójny jubileusz, który zainspirował nas do stworzenia projektu "Z tajnych raportów! Polska mniejszość pod lupą Gestapo".

 

Prezentujemy wybrane archiwalia, które ilustrują zaangażowanie ludności polskiej w działalność społeczno-kulturalną w poszczególnych miejscowościach Śląska Opolskiego.

Bierawa 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100