PROJEKTY

LISTA ŻYDOWSKA


Baza „Lista Żydowska” Zachowane karty zgonów ludności żydowskiej w zespole „Urząd Statystyczny Rzeszy w Berlinie” w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu została stworzona na podstawie kart Urzędu Statystycznego Rzeszy [Statistisches Reichsamt] przechowywanego w Archiwum Państwowym w Opolu, stanowiącego część zbioru podzielonego pomiędzy niemieckie i polskie archiwum.

Zespół tworzą karty statystyczne sporządzone w urzędach stanu cywilnego Rzeszy. Do przygotowania bazy wydzielono karty dotyczące jedynie ludności wyznania mojżeszowego stanowiące 33 j. a. - 0,56 m. b., opisane nazwami urzędów stanu cywilnego, w których zostały wytworzone.

 

1. Dzieje zasobu

2. Zawartość zespołu "Urząd Statystyczny Rzeszy w Berlinie"

3. Struktura bazy

4. Struktura kart Statystycznego Urzędu Rzeszy w Berlinie

 

Materiały udostępnione zostały w dobrej wierze, zgodnie ze statutową i ustawową misją Archiwum Państwowego w Opolu.

 

BAZA DANYCH - LISTA ŻYDOWSKA