PROJEKTY

ARCHIWALNE ŹRÓDŁA TOŻSAMOŚCI


Celem projektu jest rozwijanie współpracy Archiwów Państwowych z Polonią, która wykracza poza badania archiwaliów znajdujących się pod opieką instytucji współpracujących już z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

W swoim założeniu jest zbliżony do istniejącej już formuły Archiwów Rodzinnych, która z dużym powodzeniem rozwijana jest na terenie Polski. Pozyskane materiały archiwalne oraz informacje na ich temat porządkowane będą w podzbiorach, odpowiadających historycznym aspektom obecności Polaków na świecie: granice Polski; drogi edukacyjne; szlaki bojowe; emigracje polityczne; emigracje zarobkowe; migracje przymusowe; drogi pielgrzymkowe.

Strona projektu: www.polskiearchiwa.eu