PROJEKTY

800-LECIE UNIWERSYTETU W PADWIE


W dniach od 28 do 29 kwietnia br. odbyła się w Padwie konferencja naukowa współorganizowana przez Uniwersytet Opolski oraz Archiwa Państwowe. Spotkanie naukowe było wynikiem prac ministerialnego Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie, któremu przewodniczy prof. Mirosław Lenart, kierownik Katedry Badań nad Europejskim Dziedzictwem Kulturowym Uniwersytetu Opolskiego oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Konferencji towarzyszyła wystawa "Studenti lontani dalla Patria – vicino alle idee", przygotowana przez opolskich archiwistów reprezentujących sieć Archiwów Państwowych, która opowiada o wybitnych Polakach studiujących na przesyrzeni XVI-XVIII wieku w Università degli Studi di Padova. Wystawę można obecnie oglądać w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

 

Pobierz wystawę w wersji elektronicznej (pdf)

 

26 czerwca w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie miała miejsce sesja naukowa z udziałem prof. Mirosława Lenarta. Podczas spotkania można było wysłuchać wykładów czterech prelegentów, dotyczących 800. rocznicy założenia Uniwersytetu w Padwie, Alma Mater Jana z Czarnolasu.

 

Jednocześnie w Radio Opole odbył się cykl audycji z udziałem prof. Mirosława Lenarta, poświęcony osobistościom studiującym na Uniwesytecie w Padwie.

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmów, których bohaterami są: Jan Kochanowski Klemens Janicki Józef Struś Wojciech Oczko Andrzej Partycy Nidecki

 

Kolejne rozmowy dotyczyły bardziej i mniej oczywistych miejsc w Padwie - Co warto zobaczyć w PadwieCo skrywa PadwaO studentach w Padwie oraz inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu - 800 lat Uniwersytetu, a także: Polacy w PadwieTeatr anatomiczny

 

Od 12 do 31 października w Akademii Zamojskiej prezentowana jest wystawa „Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby”. Jej celem jest przybliżenie słynnych „padewczyków” – studentów z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, poprzez zaprezentowanie barwnych kompozycji heraldyczno-alegorycznych, które pochodzą z księgi „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej w Padwie 1592-1745”. Publikacja pod redakcją prof. dr. hab. Mirosława Lenarta, którą Instytut Polonika  wydał w 2019 r., to dwutomowe, fototypiczne wydanie niezwykłych ksiąg będących świadectwem obecności polskich studentów na Uniwersytecie w Padwie. Karty publikacji wypełniają fotokopie wpisów polskich studentów – członków organizacji studenckiej, zwanej nacją polską, założonej w 1592 r. 

Instytut Polonika od 2018 r. jest zaangażowany w szereg inicjatyw związanych z jubileuszem  800-lecia Uniwersytetu w Padwie. Obecnie trwają prace nad kolejną publikacją naukową poświęconą polskiemu dziedzictwu kulturowemu we Włoszech "Herby przedstawicieli nacji polskiej na Uniwersytecie Padewskim. Katalog znaków heraldycznych". 

 

Więcej o wystawie:

https://akademiazamojska.edu.pl/.../675-bdquonie-tylko...