NASZE ODKRYCIA

Z archiwalnego skarbca


26 marca 1365 r. książęta opolscy, Władysław i Bolesław, wydali dokument dotyczący zabudowy niezagospodarowanych działek w Opolu. Na wykonanie tego zadania mieszkańcy Opola dostali rok czasu.

 

 

Na skanie dokument z 1595 r. potwierdzający dokument książąt opolskich z 1365 r.

(Archiwum Państwowe w Opolu, sygn.45/22/38)