NASZE ODKRYCIA

Witaj szkoło!


Dzieci szkoły polskiej w Grabinie, powiat prudnicki, 1937 r.

Szkoła powstała w 1932 r. przy pomocy Polskiego Towarzystwa Szkolnego w Opolu. Jej założycielami byli: ks. Karol Koziołek, prezes I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, Bernard Augustyn i kilku innych mieszkańców wsi oraz pierwszy nauczyciel, Liczbański.

[Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2926/630/1