NASZE ODKRYCIA

Św. Katarzyna, patronka kolejarzy


Św. Katarzyna Aleksandryjska, patronka kolejarzy, na pieczęci Groszowic (obecnie dzielnicy Opola).

Odcisk pochodzi z 1933 r., został odnaleziony w aktach Rejencji Opolskiej.

Pieczęć jest opisana w bazie danych pieczeciegminne.pl pod hasłem Groszowice.