NASZE ODKRYCIA

Przystąpienie Polski do UE


Festyn w Brukseli z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1-2 maja 2005 r.

Zdjęcia Mariusz Przygoda