NASZE ODKRYCIA

Prasa polska na Śląsku


           

5 lutego 1886 r. urodził się Kazimierz Malczewski, działacz polskiego życia narodowego na Górnym Śląsku, założyciel i dyrektor Banku Ludowego w Raciborzu, a także dziennikarz i współredaktor „Nowin Codziennych”.

 

Drukowane w Opolu „Nowiny Codzienne” obok „Gazety Opolskiej” należały do najbardziej znanych i najchętniej czytanych gazet w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku. Gazety te spełniały bardzo ważną rolę, kształtując postawy i opinie ludności, zarówno w okresie powstań śląskich i plebiscytu, jak i w czasie nasilającego się nacisku germanizacyjnego oraz terroru nazistowskiego.

 

Niezwykle trudna, czasami wręcz niebezpieczna była praca redaktorów i wydawców polskich pism na niemieckim Śląsku. Bronisław Koraszewski, założyciel „Gazety Opolskiej”, redaktor „Gazety Górnośląskiej” i „Głosu Ludu Górnośląskiego”, był wielokrotnie więziony i szykanowany za swoją działalność. Opolska redakcja „Nowin Codziennych” została z kolei zdemolowana przez bojówki niemieckie w 1920 r.

 

Skan przedstawia pismo dotyczące wysokości strat poniesionych przez wydawnictwo (sygn. 45/3407/5)