NASZE ODKRYCIA

Polska szkoła w Świętej


Polska szkoła katolicka w Świętej powstała w 1929 r. W 1933 r. uczęszczało do niej 58 dzieci, które pobierały naukę w języku polskim i niemieckim. Nauczyciel był Polakiem, dzieci zdawały egzaminy przed radcami szkolnymi, którzy przybywali z wizytacjami. 

 

W 1933 r. Polacy posiadali w Niemczech 64 szkoły, do których uczęszczało 1 883 dzieci. Własnych budynków szkolnych Polacy posiadali 9, reszta szkół mieściła się w prywatnych bydynkach lub salach szkół państwowych.

 

"Mały Polak w Niemczech" nr 3 i 4 z 1933 r.