NASZE ODKRYCIA

Pociąg do stolicy


Tak w latach 30. XX w. młodzież polska ze Śląska Opolskiego podróżowała do Warszawy. Zdjęcie zrobiono podczas postoju w Katowicach. Na wagonie widoczny znak Rodła autorstwa Janiny Kłopockiej, symbol Związku Polaków w Niemczech.


Narodowe Archiwum Cyfrowe sygn. 3/1/0/16/873