NASZE ODKRYCIA

Plebiscyt 1921 r.


Dnia 20 marca 1921 r. odbyło się głosowanie plebiscytowe, które miało zadecydować o przynależności państwowej poszczególnych ziem Górnego Śląska.

 

Frekwencja wyniosła 97,8%. Oficjalne, szczegółowe wyniki plebiscytu zostały opublikowane w Gazecie Urzędowej Górnego Śląska („Journal Officiel de Haute-Silesie”)
w dniu 7 maja. Za opcją niemiecką głosowało 59,6% uprawnionych, natomiast stronę polską poparło 40,4% wyborców.

 

Widoczne były dysproporcje między obwodami miejskimi a wiejskimi. Zdecydowana większość mieszkańców miast optowała za stroną niemiecką, zaś ludność zamieszkująca tereny wiejskie najczęściej głosowała za Polską.

 

Plebiscyt nie zakończył problemów związanych z przynależnością państwową mieszkańców regionu. Pojawiły się dwa wykluczające się projekty przebiegu granicy polsko-niemieckiej. W wyniku sporów o kształt granicy polsko-niemieckiej na terenie Górnego Śląska oraz niezadowolenia ludności z rezultatów plebiscytu, dnia 3 maja 1921 r. Wojciech Korfanty wydał rozkaz do rozpoczęcia III powstania śląskiego.

 

Szczegółowe wyniki plebiscytu opublikowane w Górnośląskim Dzienniku Urzędowym

(Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/46/22)